Keynote Meryem El Bouyahyaoui

Hoe we als bewuste IT-ers de wereld elke dag beter kunnen maken

‘Onderschat je eigen rol niet’

Modern IT-beheer draait volgens Meryem om bewustzijn, duurzaamheid, diversiteit en inclusiviteit, vertelde ze tijdens de eerste keynote van de dag. “We kunnen met IT de wereld verbeteren als we bewust stil staan bij onze keuzes.”

Ze begon haar keynote met een terugblik naar de begindagen van het IT-beheer. “Een collega vertelde aan het begin van mijn carrière over de ‘goede ouwe tijd’ van ponskaarten. Toen onze collega’s vooral bezig waren de kolossale computers in koele kamers draaiende te houden en te reageren op storingen.”

De cloud-revolutie die zo’n dertien jaar geleden begon, bracht grote uitdagingen voor ons vak, maar opende ook deuren, ging ze verder. “Er werd gezegd: ‘beheer is dood’, maar dat bleek niet zo te zijn. Beheerafdelingen hoefden niet te sluiten en we werden naast technische experts ook strategen. We moesten en moeten nog steeds nadenken over waar onze gegevens opgeslagen worden en hoe we zorgen voor de beveiliging en beschikbaarheid.”

Foto van keynote spreker Meryem El Bouyahyaoui
Foto van keynote spreker Meryem El Bouyahyaoui

Impact op mensenlevens

Het leidde er volgens Meryem toe dat bewust beheer belangrijker werd. Ze denkt dan aan begrippen als bewustzijn, duurzaamheid, diversiteit, inclusiviteit en ook integriteit. “We moeten ons bewuster zijn van het feit dat onze beslissingen impact hebben op de levens van mensen,” benadrukte ze. “Technologie moet in dienst van de mens staan en niet andersom.”

Ze verwees hierbij natuurlijk naar de Toeslagenaffaire. “IT moet niet alleen functioneren, het moet ook ethisch en verantwoord zijn: alle burgers moeten er gebruik van kunnen maken en onze systemen moeten iedereen gelijk behandelen. Als we erachter komen dat een app onbedoelde effecten heeft: de privacy schendt of een algoritme etnisch profileert, dan moeten we ingrijpen. Dit is niet alleen onze wens, maar ook onze plicht. IT bedrijven doen we niet voor onszelf maar voor een ander.”

Foto van keynote spreker Meryem El Bouyahyaoui
Foto van keynote spreker Meryem El Bouyahyaoui

Natuurlijk gaat bewust beheer ook om duurzaamheid, vertelde Meryem verder. “Dus de ecologische voetafdruk van onze systemen minimaliseren en elektronisch afval verminderen.” Daarnaast betekent duurzaamheid volgens haar ook bewust omgaan met de Nederlandse schatkist. “Het is goed om je af te vragen: als je het zelf moest betalen, zou je het dan ook doen?”

Als we zorgen voor meer diversiteit in de IT, gaat direct ook de inclusiviteit omhoog, noemde ze ook. “Makkelijk is het misschien niet om meer met verschillende soorten mensen te werken, maar die verschillende perspectieven op de maatschappij hebben we wel nodig.”

De kern van bewust beheer

Wat is volgens jullie de essentie van bewust beheer, vroeg Meryem aan de deelnemers. De zaal kreeg halve minuut omdat dat met elkaar te bespreken.

Betrokkenheid, noemde een deelnemer: klanten betrekken bij de ontwikkeling van systemen. Dat hangt af van de klantwens, antwoordde een ander. Continuïteit is net zo belangrijk als innovatie, zei een derde. Flexibel zijn, een leven lang leren en ethisch bewustzijn, vonden andere deelnemers.

De stoute schoenen aan

Onze rol gaat tegenwoordig dus verder dan het beheren van de technologie en het uitvoeren van onze taken, besloot Meryem haar verhaal. “Wij zijn niet ‘maar’ een IT-beheerder. Onderschat je eigen rol niet. We moeten niet meer alleen reageren op verandering, maar de regie nemen. Wij hebben de kennis, vaardigheden en visie, dus trekt de stoute schoenen aan, ga met een goed idee naar de directie en benoem wat je ziet.”

Foto van keynote spreker Meryem El Bouyahyaoui
Foto van keynote spreker Meryem El Bouyahyaoui

Principes van bewust beheer volgens Meryem

  1. Ethiek eerst
  2. Stakeholder betrokkenheid
  3. Proactieve probleemoplossing
  4. Kennis delen
  5. Duurzame innovatie
  6. Continue zelfevaluatie
  7. Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Meryem El Bouyahyaoui is CIO en Directeur Informatiemanagement bij het CIBG, een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport die de gezondheidszorg ondersteunt. Ze gelooft dat IT, mits goed gebruikt, de wereld inclusiever en duurzamer kan maken.

Tekst door Thessa Lageman