Interview initiatiefnemers: "Goede beheerders zijn netwerkspelers"

Interview met de initiefnemers:

Gastheer Rob Schuitema (directeur) Directie Concern Informatievoorziening, ministerie IenW. 

Initiatiefnemer Michel van der Koogh (afdelingshoofd beheer) Directie Concern Informatievoorziening, ministerie IenW.

Waarom hebben jullie dit event georganiseerd?

Rob: “We merken door de digitale transitie steeds meer veranderingen als beheerders. In de systemen die we beheren, in de manier van beheren, in de organisatie. Denk aan AI (artificial intelligence), dat biedt meer selfservice, maar aan de achterkant moeten die systemen ook weer beheerd worden. Door nieuwe technieken, zoals blockchain en cloud computing en andere ontwikkelvormen zoals agile en scrum werken, wijzigen de applicaties en beheerprocessen. Ons werk wordt complexer. Staan we klaar voor de toekomst? Dat is een spannend proces. We willen met dit event van elkaar leren: waar lopen andere departementen tegenaan, welke stappen hebben ze al gezet?”

Michel: “Kijk, beheer klinkt statisch. We willen een zaadje planten voor het besef dat het juist om flexibiliteit draait. Vooral omdat de ontwikkelingen niet lineair gaan, maar exponentieel. Je wil er niet door overvallen worden. Dan loop je altijd achter de feiten aan, werk je reactief. We hebben flexibele beheerders nodig die openstaan voor veranderingen in hun werk.”

Heb je daar een voorbeeld van?

Michel: “We doen nu veel handwerk, in toenemende mate zal dat overgenomen worden door machine learning. Dan verandert ons werk in meer analyse en controle. En iets anders: er komen ook meer bedreigingen op ons af. Waar vroeger cybercrime een incident was, is het nu een gegeven. Het is niet de vraag óf het gebeurt, maar wannéér het gebeurt. Veel is ook politiek geworden. Neem de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming): ook dat is een klus voor beheerders.”

Rob: “Tegelijk mogen we beheerders ook eens in het zonnetje zetten. Er zijn al veel congressen voor IV’ers en CIO’s et cetera. Maar nog niet voor degenen die zorgen voor het dagelijkse ‘water uit de kraan’. Beheerders zijn bescheiden. Dat ze een essentiële rol vervullen, realiseert men zich vaak niet.”

Wanneer is het event voor jullie geslaagd?

Michel: “Als er kwartjes vallen, collega’s geïnspireerd raken, als er vervolgafspraken worden gemaakt. Eén dag is natuurlijk kort. Maar elkaar leren kennen is een goed begin, zodat je elkaar weet te vinden en samen kunt klankborden. We merkten het al met de uitnodigingen voor dit event: waar vinden we de ICT-beheerders van het Rijk? Die zijn niet met één druk op de knop te bereiken. Dat bestandje bouwen we nu op. In die zin is het event nú al geslaagd.”

Rob: “We willen een slimme netwerkspeler zijn binnen de overheid. Dan is het hoog tijd om het netwerk te vormen. Er komen steeds meer verbindingen tussen departementen. SAP van IenW is ook beschikbaar voor Buitenlandse Zaken. 3F werkt voor verschillende departementen. Financiën is bezig met open data. Dat is uit te breiden, maar dan moeten we wel uniform gegevens gaan aanleveren. Daar heb je je netwerk voor nodig. Nee, het event komt geen moment te vroeg.”