BDT Webinar 12 mei '22: iThiek - Morele keuzes maken op IT-vlak

Stel, je bent functioneel beheerder en je hebt toegang tot de salarisdata van alle medewerkers zonder dat daar een log van wordt bijgehouden. Wat doe je? Kun je je nieuwsgierigheid in toom houden? Op basis van welke argumenten zou je bepaalde salarisdata bekijken of niet? Of, je baas weet dat jij toegang hebt tot informatie die voor hem handig is, maar waar hij geen toegang toe heeft. Wat doe je als hij jou vraagt ‘even’ wat voor hem op te zoeken? Laat je je bij je besluit  leiden door de verhouding tussen jou en je leidinggevende?

in deze Webinar laat Chandro Kandiah (Enterprise Architect Min. EZK/LNV en Docent aan de Rijksacademie) twee klassieke filosofische stromingen zien waarop wij ethische afwegingen maken. Met deze twee stromingen wordt het fundament gelegd om zelf te ‘wikken en te wegen’ in een aantal ethische dilemma’s. IThiek, IT & Ethiek, is gebaseerd op de klassieke filosofie, maar toegespitst op de keuzes, dilemma’s en het moreel redeneren in de wereld van IT. Door IThiek te beoefenen, verbeter je je redeneervermogen op het gebied van keuzes en dilemma’s als functioneel beheerder. Dat we dat vermogen nodig hebben, wist Chandro haarfijn uit de doeken te doen door ons mee te nemen in tal van gedachtenexperimenten, onmogelijke dilemma’s en keuzes uit films en praktijkvoorbeelden.

Foto van spreker Chandro Kandiah

Zo verbeter je je morele redeneervaardigheden

De filosofie kent vele ethische stromingen, tijdens de webinar kwamen hiervan twee hoofdstromingen van aan bod: de ‘gevolgenethiek’ en de ‘plichtenethiek’. Uitgangspunt van gevolgenethiek is dat je altijd kiest voor het grootste geluk voor het grootste aantal mensen. Bij ‘plichtenethiek’ bepalen absolute plichten en rechten je handelen, ongeacht de consequenties. Beide stromingen hanteren andere uitgangspunten en komen uit op andere keuzes, dus wat doe je dan wanneer je voor een vraagstuk komt te staan als  ‘hoe ga je als functioneel beheerder om als iemand jou vraagt om je autorisaties aan te wenden voor privédoeleinden’? Beide stromingen bieden aanknopingspunten om naar een antwoord te redeneren en per vraagstuk en situatie weeg je af welke hoofdstroming het beste van toepassing is. Ook kun je afhankelijk van een dilemma een mix van beide stromingen toepassen.

Foto van de presentatie
Foto van de Webinar presentatie

Interactief

Door eerst te oefenen met dilemma’s zónder en later mét kennis van deze stromingen werd merkbaar hoe je bewuster en meer afgewogen keuzes mogelijk werden. Dat is in deze complexe materie van grote waarde. Doordat vooraf de afspraak werd gemaakt met de aanwezigen dat alles wat ter sprake kwam, met name voorbeelden die gedeeld werden, vertrouwelijk was, ontstond een open veilige sfeer waarbinnen mooie praktijkvoorbeelden werden gedeeld.

Foto van de een aantal leden van de beheer de toekomst organisatie
Foto van een aantal van de organisatoren van het Webinar
Beheer de toekomst organisatie
Foto van de organisatoren van het Beheer de Toekomst Webinar