BDT Webinar 17 februari '22: Biases in ICT-besluitvorming

Wanneer is er sprake van vooroordelen in ICT-besluitvorming, herken je je eigen ‘biases’ en hoe ga je hier daarna mee om? Gastspreker Dr. Nick Benschop heeft ons, tijdens het eerste webinar van 2022, verschillende herkenbare scenario’s geschetst.

‘Confirmation bias’, ‘bounded rationality’, ‘reference class forecasting’, ‘framing’. Door de interactieve webinar gaan we onze informatie wellicht anders filteren en staan we meer open voor elkaars bevindingen voordat we beslissingen nemen. Proberen we met zijn tips vertekeningen te herkennen en ook systematische denkfouten voor te blijven.

Bewust letten op het niet introduceren van biases is voor ons allemaal een (blijvend) ontwikkelpunt.

Vierluik Webinar biases in ict besluitvorming
Vierluik met een plaatje van de presentatie van Webinar Biases in ICT Besluitvorming

Dr. Nick Benschop is werkzaam als onderzoeker en kerndocent bij de postmaster opleidingen van de Erasmus School of Accounting & Assurance en geeft regelmatig trainingen en lezingen om de gevaren en tegenmaatregelen voor biases in besluitvorming onder de aandacht te brengen.

Hij heeft een achtergrond in het snijvlak tussen techniek en gedrag. Vanuit deze achtergrond ontwikkelde hij een interesse in de escalatie van ICT-projecten, het proces waarbij tijd en geld gepompt blijven worden in een falend project of systeem.

Als docent en onderzoeker aan de Erasmus Universiteit is hij verantwoordelijk voor onderwijs op het gebied van informatiebeveiliging, ICT-project management en projectescalatie, waarin de gedragsrisico’s specifiek belicht worden. Tevens is hij betrokken bij het expertisecentrum eBRIDGES wat zich richt op risico’s en gedrag in complexe situaties. In dit kader verricht hij ook sinds 2017 contractonderzoek binnen de Rijksoverheid omtrent besluitvorming in ICT projecten. Daarnaast heeft hij contractonderzoek verricht voor het NEMACC (samenwerkingsverband tussen de Erasmus Universiteit en de Nederlandse Beroepsvereniging voor Accountants) naar psychologische valkuilen in de MKB-praktijk.

Foto van spreker Nick Benschop
Foto van sprekerNick Benschop

De spreker

Informatie, en de systemen waarin deze informatie staat opgeslagen, vormen een steeds belangrijkere bron voor besluitvorming. Gebruik van de juiste informatie is van groot belang. Immers, wanneer het gaat om belangrijke beslissingen is het wenselijk dat deze weloverwogen genomen worden. Echter, is dit wel wat er in de praktijk gebeurt? Onderzoek in de gedragseconomie toont aan dat mensen geen ‘Homo Economicus’ zijn die als een computer alle data altijd objectief en rationeel afwegen. Dit zien we ook terug in de praktijk waarbij intuïtie en het onderbuikgevoel vaak juist een grote rol spelen bij belangrijke beslissingen. Maar is dat terecht?

Op donderdag 17 februari is Dr. Nick Benschop ingegaan op valkuilen in de besluitvorming, ofwel biases. Hierbij wordt Systeem 1 en Systeem 2 denken als startpunt genomen. In de besluitvorming wordt vaak gebruikt gemaakt van versimpelde beslisregels, (zgn. heuristieken). Hoewel deze vaak behulpzaam en soms zelfs nodig zijn, kunnen ze ook leiden tot systematische denkfouten, met biases als gevolg, die ten grondslag liggen aan irrationele besluitvorming. Dr. Nick Benschop zal u aan de hand van voorbeelden uit verschillende (eigen) onderzoeken introduceren aan verschillende biases die een risico vormen in de context van informatiesystemen en besluitvorming omtrent ICT. U maakt in deze sessie niet alleen kennis met verschillende biases, maar u leert ze ook herkennen en er wordt inzicht verschaft in hoe dergelijke biases kunnen worden bestreden.

Heb je nog vragen naar aanleiding van dit webinar? Of wil je actief lid worden van het BDT team en achter de schermen bijdragen aan de volgende events? Laat het ons weten via de mail.